Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu MarketMuzyczny.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 1 stycznia 2011 r.

 

DEFINICJE

 

 

MARKET MUZYCZNY

Przedsiębiorstwo Market Muzyczny Grzegorz Gromadzki, z siedzibą w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Kossaka 29 A, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 841-118-75-24, wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem: 770879355.

Sklep stacjonarny (adres do korespondencji):
Market Muzyczny
ul. Zwycięstwa 3
84-300 Lębork
tel./fax 59-863-42-14
e-mail: sklep@marketmuzyczny.pl

 

MARKETMUZYCZNY.PL

prowadzony przez Market Muzyczny, w języku polskim, sklep internetowy, w ramach którego prezentowane są Towary będące w ofercie przedsiębiorstwa oraz świadczone są usługi związane z Transakcjami.
 
 

REGULAMIN
Niniejszy regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy MarketMuzyczny.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.


TRANSAKCJA
Umowa zawierana na odległość (świadczona drogą elektroniczną) dotycząca zamawiania Towarów oraz dokonywania zakupu przez internet.


TOWAR
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być/są przedmiotem Transakcji , zgodnie z Regulaminem.


USŁUGODAWCA
przedsiębiorstwo Market Muzyczny, prowadzące serwis MarketMuzyczny.pl


USŁUGOBIORCA
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze udział w Transakcji.


UŻYTKOWNIK
Podmiot korzystający z Serwisu MarketMuzyczny.pl


NEWSLETTER
periodyczny Serwis informacyjny przesyłany pocztą elektroniczną.


NAZWA UŻYTKOWNIKA
ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika, adres e-mail Użytkownika.


HASŁO
ciąg znaków ustalonych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.


REJESTRACJA
wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych osobowych, ułatwiających realizację usługi internetowej. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do założenia Konta Użytkownika. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych lub niepełnych..


KONTO UŻYTKOWNIKA
Konto Użytkownika zawiera dane podane w formularzu rejestracyjnym. Jeśli zaszły jakiekolwiek zmiany w tych danych, Użytkownik powinien je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego po zalogowaniu.

Po założeniu konta istnieje możliwość wyświetlenia oraz edycji danych, wpisów w książce adresowej oraz zmiany hasła. W zakładce „Moje Konto" użytkownik ma wgląd do swoich danych, zamówień jakie złożył oraz dodatkowych informacji związanych z ustawieniami konta.

Użytkownik ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji Nazwy Użytkownika.


SERWIS
oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną, udostępnioną przez internet, stworzoną przez Market Muzyczny lub Partnera, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z zasobów informatycznych oraz treści opracowanych przez Market Muzyczny i/lub jej Partnerów oraz realizację operacji handlowych przez internet, udostępnianą przez Market Muzyczny pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują Usługodawcy lub w innej formie cyfrowej.


PARTNER
podmiot współpracujący z przedsiębiorstwem Market Muzyczny


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin jest integralną częścią każdej Transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu MarketMuzyczny.pl. Jest on powszechnie dostępny na stronie internetowej tego Serwisu a Usługobiorca / Użytkownik może go utrwalić. Link do aktualnej treści regulaminu dostarczany jest także na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

Akceptacja Regulaminu
Zamawiając Towar, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Market Muzyczny, a także akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

Regulamin a Serwisy
W przypadku gdy określone Serwisy wchodzące w skład serwisu MarketMuzyczny.pl będą posiadać własne reguły, będą one zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji jego regulaminu.

Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).


RODZAJ I ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH ORAZ SPOSÓB ICH ŚWIADCZENIA

Oferta
Produkty oferowane przez Market Muzyczny są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały legalnie sprowadzone do Polski i są objęte gwarancją producenta bądź dystrybutora. Produkty oferowane w kategorii Komis mogą się od tego stanu różnić, a ich sprzedaż i kupno uregulowane zostało w odpowiednim załączniku.

Newsletter, który jest udostępniany w ramach oferty bezpłatnej, może zawierać informacje o ofertach specjalnych lub promocjach. Użytkownik może zrezygnować z usługi w dowolnym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi na adres podany w opisie tej usługi lub poprzez samodzielną modyfikację danych przechowywanych przez Usługodawcę.

Płatności
Możliwe formy płatności :
• Przelew (przedpłata) – towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy. Podanie w tytule przelewu numeru identyfikacyjnego zamówienia jest wymagane dla dotrzymania terminu dostawy. Nie odnotowanie płatności w terminie 7 dni roboczych skutkuje anulowaniem zamówienia, a umowę uważa się za niebyłą;
• Pobranie (płatność przy odbiorze) – płatność należy uiścić w momencie odbierania przesyłki. W razie chęci wysłania przesyłki na adres inny niż podany w formularzu należy z wyprzedzeniem o tym poinformować;
• Płatność gotówką (przy odbiorze osobistym);
• Płatność internetowa ( za pomocą serwisu DotPay S.A.);
• Płatność ratalna –wg. procedury ratalnej, po podpisaniu umowy kredytowej – Żagiel.
Towar wysyłany jest po potwierdzeniu dokonania wpłaty gdy zakończono proces przyznawania kredytu ratalnego.

Zapowiedź przewidywanej płatności, w formie faktury proforma, wysyłanej e-mailem lub faksem, może być wysłana na wyraźne życzenie klienta.

Informacje księgowe
Ceny towarów przedstawione w sklepie są cenami brutto, zwierającymi podatek VAT, oraz cła
i inne podatki, wyrażonymi w polskich złotych.

Market Muzyczny dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny. W celu otrzymania faktury VAT należy wyrazić taką chęć podczas składania zamówienia w polu: Dodatkowe informacje > Uwagi. Jeśli faktura ma zastać wystawiona na inny podmiot należy podać jego dane. Możliwe jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu

Opłaty dodatkowe
Do zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy towaru, przedstawione oraz wybrane przez Usługobiorcę w trakcie procedury składania zamówienia.

W przypadku płatności za pośrednictwem DotPay S.A. doliczana jest do zamówienia kwota 0 zł.
O ewentualnych dodatkowych kosztach Usługobiorca zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

Formy dostawy
Można korzystać z następujących form dostawy:
• za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
- przesyłka listowa
- przesyłka listowa priorytetowa
- paczka pocztowa
-paczka pocztowa priorytetowa
• za pośrednictwem firmy kurierskiej:
-UPS Polska Sp. z.o.o.
- DPD Sp. z o.o.

Odbiór osobisty jest możliwy, po uprzednim otrzymaniu informacji o dostępności towaru, pod adresem:

Market Muzyczny
ul. Zwycięstwa 3
84-300 Lębork
Dom Handlowy "Kupiec"
tel./fax 59-863-42-14
-od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00
-w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Usługobiorcę w potwierdzonym zamówieniu.

Towary, ważące łącznie powyżej 2 kg, wysyłane będą jedynie pocztą kurierską.

Koszty dostawy
Koszt dostawy zależy od formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia, dokonywana jst podczas składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

Forma dostawy Łączna masa zamawianych towarów Koszt dostawy
Przedpłata
(przelew na numer konta bankowego) Pobranie
(gotówka w momencie wydania przesyłki przez przewoźnika) Płatności elektroniczne (nazwa wybranej płatności)
Poczta Polska - przesyłka listowa < x kg
Poczta Polska - przesyłka listowa < x kg
Poczta Polska -paczka pocztowa
Poczta Polska -paczka pocztowa priorytetowa
UPS Polska Sp. z.o.o.
DHL Express Sp. z o.o.

Koszt dostawy może ulec zmianie przy przesyłkach wielkogabarytowych lub przekraczających 30 kg (aktualne ceny dostawy zawsze podane są w koszyku podczas składania zamówienia).

Wysyłka zamówienia powyżej kwoty 1000 zł brutto realizowana jest na koszt przedsiębiorstwa Market Muzyczny.

Terminy doręczeń
Poczta Polska S.A. :
przesyłka ekonomiczna - czas dostawy od 2 do 14 dni. W przypadku nie odebrania przesyłki bezpośrednio od listonosza zostawiane jest awizo. Przesyłkę taką odbiera się we wskazanej placówce pocztowej.

UPS Polska Sp. z.o.o.:
przesyłka dostarczana jest na następny dzień roboczy. Standardowy czas doręczenia to następny dzień roboczy w godzinach 9-17. Dokładną godzinę odbioru przesyłki można ustalić z najbliższym oddziałem firmy UPS telefonicznie, podając numer listu przewozowego. Adresy biur obsługi klienta znajdują się na stronie www.ups.com. W przypadku nie odebrania przesyłki bezpośrednio od kuriera, zostawiane jest awizo. Przesyłkę można wówczas odebrać w oddziale firmy UPS lub umówić się telefonicznie na ponowną dostawę z biurem obsługi klienta firmy UPS.

DPD (Poland) Sp. z o.o.
przesyłka dostarczana jest w ciągu 24 godzin dni roboczych. Informacje kontaktowe oraz dotyczące przesyłki można uzyskać na stronie www.dhl.com.pl . W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez kuriera termin odbiorcy nie odpowiada.

Realizacja Transakcji
Czas realizacji zamówienia, zależny jest od dostępności poszczególnych produktów w magazynie sklepu MarketMuzyczny.pl

Jeśli towar jest dostępny w magazynie, zamówienie zostanie wysłane w ciągu 24 godzin, dni roboczych, od momentu jego złożenia, pod warunkiem, że została wybrana opcja za pobraniem lub w ciągu24 godzin, dni roboczych od momentu otrzymania płatność za zamówienie.

Termin realizacji zamówienie może wydłużyć się do 2 tygodni. W przypadku gdy producent lub dystrybutor nie posiada zamówionego przez Klienta towaru, termin realizacji ustala się indywidualnie. Nie może on jednak przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Usługobiorca będzie w miarę możliwości informowany o aktualnej lokalizacji przesyłki

Usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie po udokumentowaniu przez Usługobiorcę wpłaty za usługę.

Anulowanie lub zmiana zamówienia:
Anulowanie lub zmiana zamówienia jest możliwa do momentu jego realizacji (nadania przesyłki). W celu anulowania lub dokonania zmiany w zamówieniu należy skontaktować się z przedstawicielem sklepu MarketMuzyczny.pl drogą mailową: sklep@marketmuzyczny.pl lub telefoniczną, pod numerem: 59-863-42-14 i wskazać identyfikator zamówienia oraz oczekiwane zmiany.

Gwarancje
Zakupione i dostarczone Towary, posiadające ważną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu, objęte są gwarancją producenta.


WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sposoby zawierania umów:

1) Poprzez witrynę sklepu MarketMuzyczny.pl:

a) publikacja informacji o Towarach jest ich prezentacją i stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

b) Użytkownik składa zamówienie, które rozumiane jest jako oferta (art.66 Kodeksu Cywilnego) zawarcia umowy kupna - na warunkach określonych w Regulaminie. Założenie Konta Użytkownika nie jest konieczne do złożenia zamówienia. W celu jego założenia podaje się podstawowe dane osobowe. Wszystkie kroki są dokładnie opisane podczas przechodzenia procesu dokonywania zakupu i przebiega w łatwy sposób.

c) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłane do Usługobiorcy, który złożył ofertę kupna jest rozumiane jako zawarcie umowy.

2) Za pomocą poczty elektronicznej (e-mail):

a) Przesłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących Towarów do Użytkownika, który wyraził na to zgodę, jest złożeniem oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

b) Umowa będzie uznana za zawartą poprzez złożenie zamówienia, wysłanego również za pomocą poczty e-mail,od Usługobiorcy do Usługodawcy.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy: następuje w momencie wydrukowania i przekazania klientowi wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane

Odstąpienie od umowy:

Usługobiorcy przysługuje prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia wysłania towaru przez przedsiębiorcę (art.544 k.c.) lub zawarcia umowy w przypadku świadczenia usługi, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu wskazanego w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach
programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalne-
go opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wy-
łącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Zwrot pieniędzy, towaru
Zwrot (odesłanie) towaru odbywa się na koszt Usługobiorcy, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, w celu umożliwienia Usługodawcy podjęcia decyzji o uznaniu (bądź nie) reklamacji, po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę.

Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym.

Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Usługodawcy, a nie konsultowane z obsługą sklepu, nie będą przyjmowane.

Market Muzyczny dokona zwrotu pieniędzy za towar w przeciągu 7 dni od daty otrzymania zwracanego Towaru i/lub uznania roszczeń reklamacyjnych, pod warunkiem, że towar dotrze w stanie nie naruszonym. Przez stan nie naruszony należy rozumieć, odesłanie oryginalnego opakowania, instrukcji oraz nieużywanego (w przypadku odstąpienia od umowy) sprzętu.

Market Muzyczny dokonuje zwrotu pieniędzy na konto wskazane przez Usługobiorcę i na dane podane w zamówieniu. Przelew za zwrot towaru do osób trzecich nie zostanie dokonany.

Market Muzyczny dopuszcza możliwość włączenia urządzenia elektrycznego w celu sprawdzenia poprawności jego działania, jednakże jeśli produkt będzie posiadał ślady użytkowania, towar zostanie odesłany na koszt Usługobiorcy i nie będzie dokonany zwrot pieniędzy.

Rozwiązanie umowy przez sklep:
Umowa może zostać rozwiązana przez Market Muzyczny ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
a) bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Usługodawcy,
b) Usługobiorca / Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź obowiązujące przepisy prawa,
c) Usługobiorca / Użytkownik działa na szkodę Serwisu lub podmiotów trzecich.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Uszkodzenia mechaniczne lub brak towaru w przesyłce
Reklamacje tyczące się uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu oraz braku towaru w przesyłce, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego, po odebraniu przesyłki.

Niezgodność towaru z opisem
Market Muzyczny ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność za szkody wynikłe z niezgodności towaru z opisem w Serwisach, w wymiarze przewidzianym przez przepisy określone w Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.

W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z opisem, Usługobiorca może oczekiwać bezpłatnej naprawy Towaru. Jeśli niezgodność będzie niemożliwa do usunięcia, Towar zostanie wymieniony na nowy, chyba, że zdobycie lub naprawa towaru będą niemożliwe albo zbyt
kosztowne. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli konsument nie może żądać skutecznej naprawy lub wymiany towaru (bo jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów) może przejść do drugiej sekwencji uprawnień i odstąpić od umowy albo domagać się stosownego obniżenia ceny za towar. Powyższe uprawnienia (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy) przysługują kupującemu także w przypadku przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany (uwzględnia się wtedy rodzaj towaru i cel jego nabycia) oraz gdy naprawa lub wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności. Uprawnienie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna.

Forma zgłaszania reklamacji
Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
• imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
• określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
• dowód zakupu reklamowanego towaru,
• opis problemu i termin w jakim został stwierdzony, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
• żądanie reklamującego,
• datę wniesienia reklamacji,
• podpis zgłaszającego reklamację,
• w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

Reklamacje należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego z dopiskiem "Serwis" :

Market Muzyczny
ul. Zwycięstwa 3
84-300 Lębork

Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z naprawą albo odesłaniem wadliwego produktu, należy skontaktować się z obsługą sklepu pod adresem e-mail: sklep@marketmuzyczny.pl albo pod numerem tel.: 59 863 42 14.

Termin rozpatrzenia reklamacji
Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości.

Realizacja gwarancji
Wszelkie pytania związane z realizacją gwarancji należy kierować na adres e-mail sklep@marketmuzyczny.pl albo zadzwonić pod numer tel. 59 863 42 14.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie lub rejestrując Konto Użytkownika w sklepie MarketMuzyczny.pl osoba, której dane dotyczą, zaznaczając odpowiednie pole formularza, wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres(y), adres e-mail, numer telefonu, numer NIP) w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie MarketMuzynczy.pl
2. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w praktyce uniemożliwia realizowanie zamówień klienta w sklepie MarketMuzyczny.pl
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
4. Usługobiorca jak i Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przerwy w dostępie do serwisów
Market Muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisów spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów. Serwis MarketMuzyczny.pl zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do strony internetowej, spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.

Konta o tych samych danych
Market Muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za błędy, koszty, opóźnienia w realizacji zamówień, wynikające z zakładania wielu Kont Użytkownika o tym samym numerze NIP czy innych danych osobowych.

Nie dostarczenie poczty elektronicznej
Market Muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów korespondencji elektronicznej wysyłanej na wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Usługobiorcy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w cenniku
Market Muzyczny zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie,oraz wysokości opłat transportowych – dostawę kurierem czy usługi pocztowe, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zainicjowały udział w Transakcji przed dokonaniem ww. zmian.

Informacje zawarte na stronie
Sklep Marketmuzyczny.pl, oświadcza, że dochowuje wszelkich starań, by informacje zawarte na stronie były pozbawione błędów i zgodne z prawdą. Market Muzyczny zastrzega sobie jednak prawo do błędów.

Spory wynikające z umów
Wszelkie ewentualne spory wynikające z umów między Usługodawcą a Usługobiorcą, których nie da się rozwiązać polubownie, na drodze mediacji, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

Treści zastrzeżone
Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu MarketMuzyczny.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Utrwalenie regulaminu przez użytkownika
Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, oraz pobranie i zapisanie na nośniku danych w każdej chwili. Regulamin, jest dostępny na stronie internetowej Serwisu, na której został udostępniony.

Dokonywanie zmian w Regulaminie
Market Muzyczny zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Transakcje przed dokonaniem ww. zmian.

Akceptacja Regulaminu po wprowadzeniu zmian
Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Wejście w życie regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu i/lub Serwisów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl